Goran Stojanovski, M.Sc. 1st degree connection1st Owner at GSI International DOOEL

Искусен сопственик со докажана историја на работа во индустријата на финансиски услуги. Квалификувани во преговори, бизнис планирање, рурален развој, управување и преработка на храна. Силен претприемнички професионалец со магистратура фокусиран во Анализа на паушалната точка во инвестициите на агро-индустриските компании од Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Experience

Education

 

Interests

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s