The world is doing something for children who are without parents and parental care

 

Advertisements

Goran Stojanovski, M.Sc. 1st degree connection1st Owner at GSI International DOOEL

Искусен сопственик со докажана историја на работа во индустријата на финансиски услуги. Квалификувани во преговори, бизнис планирање, рурален развој, управување и преработка на храна. Силен претприемнички професионалец со магистратура фокусиран во Анализа на паушалната точка во инвестициите на агро-индустриските компании од Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Experience

Education

 

Interests